Związek Patriotów
 
Encyklopedia PWN
Związek Patriotów,
tajna organizacja inteligencka, zał. w Warszawie przed I wojną świat.;
skupiał gł. członków i sympatyków PPS-Frakcji Rewolucyjnej; na terenach Królestwa Pol. zajętych przez państwa centralne, działał legalnie; wchodził do Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodl., Zjednoczenia Organizacji Niepodl., Unii Stronnictw Niepodl., Kom. Nacz. Zjednoczonych Stronnictw Niepodl., CKN i akceptował ich linię polit.; I 1917 przekształcił się w Partię Niezawisłości Narodowej; gł. działacze: A. i T. Śliwińscy, S. Thugutt, M. Downarowicz, T. Szpotański, T. Grużewski, W. Rzymowski, I. Peszke; organy prasowe: „Prawda”, „Widnokrąg”, „W przededniu”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia