Stronnictwo Niezawisłości Narodowej
 
Encyklopedia PWN
Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, do 2 XI 1917 Partia Niezawisłości Narodowej,
umiarkowanie lewicowe ugrupowanie polit. skupiające gł. inteligencję miejską, działające 1917–18 w Królestwie Pol.;
poprzednikiem Stronnictwa był należący do Centralnego Kom. Nar. — Związek Patriotów (zał. 1914); Stronnictwo Niezawisłości Narodowej postulowało reformy demokr.; powiązane z PPS-Frakcją Rewolucyjną, wchodziło do Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokr., jego przedstawiciele należeli do piłsudczykowskiej Organizacji A; gł. działacze: A. Śliwiński, W. Sieroszewski, T. Szpotański, M. Downarowicz, P. Górecki, T. Hołówko, S. Thugutt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia