Żelazny Most
 
Encyklopedia PWN
pojemność 350 mln m3, pow. 16,7 km2; gł. odpady poflotacyjne z zakładów wzbogacania rud miedzi i retencja wody przem.; planuje się rozbudowę zbiornika do pojemności 700 mln m3.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia