Legnicko Głogowski Okręg Miedziowy

Encyklopedia PWN

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe,
zagłębie miedziowe i okręg przemysłowy w północnej części województwa dolnośląskiego, głównie w powiecie głogowskim, polkowickim i lubińskim;
pow. ziemski w północnej części woj. dolnośląskiego;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
anhydryt
[gr., ‘bezwodny’],
anhydrytyt, anhydrytowiec,
monomineralna skała osadowa złożona głównie z minerału anhydrytu;
minerał, siarczek miedzi i żelaza Cu5FeS4;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia