„Wzrastanie”
 
Encyklopedia PWN
„Wzrastanie”,
miesięcznik, wydawany od 1986 w Brzesku;
współredagowany przez młodych magazyn publicystyczno-informacyjny o charakterze katolickim; zawiera artykuły formacyjne, porady praktyczne, krótkie formy literackie, redaktor nacz. ks. Z. Bochenek; nakład 10 tys. egz.; www.wzrastanie.tarnow.opoka.org.pl.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia