Wrzosek Adam
 
Encyklopedia PWN
Wrzosek Adam, ur. 6 V 1875, Zagórze k. Dąbrowy Górniczej, zm. 26 II 1965, Poznań,
lekarz patolog, antropolog, historyk medycyny i nauk przyrodniczych;
od 1910 profesor patologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1920 organizator zakładu historii i filozofii medycyny Uniw. Poznańskiego, 1921 — zakładu antropologii tamże, od 1947 jej kier.; od 1930 czł. PAU; podczas okupacji niem. organizator wydziału lekarskiego tajnego Uniw. Ziem Zachodnich w Warszawie; 1925 zał. Pol. Tow. Antropol. w Poznaniu i 1925–52 jego prezes; 1924 zał. i redaktor „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” oraz 1926 „Przeglądu Antropologicznego”; gł. prace: Jędrzej Śniadecki (t. 1–2 1910), Bibliografia antropologii polskiej (t. 1–2 1959–60), Karol Marcinkowski (t. 1–2 1960–61).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia