Wołyń
 
Encyklopedia PWN
Wołyń, Volyn',
kraina historyczna między górnym Bugiem a górną Prypecią i Słuczą.
Siedziba plemienia Wołynian; od końca X w. w granicach księstwa włodzimiersko-wołyńskiego, następnie Rusi Halicko-Wołyńskiej; 1366 częściowo przyłączony do Polski, częściowo do Litwy; 1569 włączony do Korony; 1772 południowy skrawek Wołynia zajęła Austria, reszta po rozbiorach 1793 i 1795 znalazła się w granicach Rosji; 1918 wschodnia część Wołynia przyłączona do Ukr. SRR, zachodnia 1919 — do Polski; od 1939 cały Wołyń włączony do Ukr. SRR, od 1991 — do Ukrainy.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Legiony Polskie na Wołyniu w lecie 1916 r. — siedzą za stołem od lewej: Leon Wyczółkowski, Józef Piłsudski, biskup Władysław Bandurski, austriacki komendant Legionów gen. Puchalski, płk Januszaitis. Za stołem m.in. płk Grzesicki, płk Zieliński, płk Minkiewicz. Przy bocznym stole siedzą m.in. ppłk Berbecki, ppłk Roja. Wśród stojących m.in. mjr Belina-Prażmowski i rtm. Grzmot-Skotnickifot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia