Polski Rejon Narodowościowy im. Juliana Marchlewskiego na Ukrainie
 
Encyklopedia PWN
Polski Rejon Narodowościowy im. Juliana Marchlewskiego na Ukrainie, Marchlewszczyzna,
autonomiczna pol. jednostka adm., utworzona w obwodzie wołyńskim Ukr. SRR 21 VII 1925;
stolica było miasteczko Dołbysz (od 1926 Marchlewsk); Rejon liczył 41 tys. mieszk. (70% ogółu — Polacy) w 96 wsiach i miasteczkach; początkowo otrzymał znaczne fundusze inwestycyjne, co pozwoliło na otwarcie własnej elektrowni, sieci telefonicznej, szpitala, utworzenie 89 pol. szkół, wielu instytucji kult., podniesienie poziomu rolnictwa, rozwój hut szkła (zatrudniających ok. 1500 robotników); organ prasowy: „Marchlewszczyzna Radziecka”; od 1932 Rejon stał się obiektem ataków propagandowych, ograniczano jego budżet, X 1935 ostatecznie zlikwidowany; większość Polaków deportowano do Kazachstanu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia