Wilhelm I Orański
 
Encyklopedia PWN
Wilhelm I Orański, zw. Milczącym, ur. 24 IV 1533, Dillenburg (Nassau), zm. 10 VII 1584, Delft,
hrabia Nassau, książę Oranii od 1544, przywódca północnych Niderlandów;
w walkach z Hiszpanią o niepodległość 1561 stał z L. Egmontem i Ph. Hoornem na czele opozycji antyhiszp.; podczas tłumienia rewolucji przez wojska hiszp. ks. F.A. Alby (Rada Zaburzeń) uszedł do Niemiec; 1572 na czele armii wkroczył do Niderlandów i podjął walkę z Albą; od 1572 wybierany kolejno na stadhoudera poszczególnych prowincji Niderlandów; 1576 doprowadził do pacyfikacji gandawskiej; po utworzeniu 1579 unii utrechckiej stracił wpływy w południowych Niderlandach, co przyczyniło się do ich oderwania od ruchu wyzwoleńczego i ukształtowania Rep. Zjednoczonych Prowincji (1581); obojętny wobec religii, uznany jednak przez kontrreformację za bojownika protestantyzmu; zginął z rąk katol. fanatyka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia