Wenezuela. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Wenezuela. Partie polityczne.
Do 1998 na scenie politycznej Wenezueli przeważały socjaldemokratyczna Akcja Demokratyczna (Acción Democrática, AD) założona 1936, i chadecka Partia Społeczno-Chrześcijańska (Comité de Organización Política Electoral Independiente-Partido Social Cristiano de Venezuela, COPEI) — 1946. Od 1998 dominuje proprezydencki Ruch V Republiki (Movimiento V República, MVR) H. Cháveza Fríasa i jego koalicjanci, m.in.: Ruch do Socjalizmu (Por la Democracia Social, PODEMOS) i Ojczyzna dla Wszystkich (Patria Para Todos, PPT). Opozycja skupia się w koalicji Koordynacja Demokratyczna (Coordinación Democrática). z główną partią Najpierw Sprawiedliwość (Primero Justicia, PJ) powstałą 1992.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia