Wenezuela. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Wenezuela. Ludność.
Najliczniejszą grupę ludności stanowią Metysi i Mulaci — 67%, ludność pochodzenia eur. — 21%, Murzyni — 10%, Indianie — 2%; katolicy stanowią 89,5% mieszk. (2004). Przyrost naturalny 1980–90 wyniósł średnio 27‰, 2006 — 13,8‰; średnia długość życia: mężczyźni 71 lat, kobiety 78 lat; przeciętna gęstość zaludnienia 29 osób na km2 (2004); rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: ok. 90% mieszka na nizinach nadmor. i w kotlinach śródgórskich, tj. na ok. 25% pow. kraju; w miastach mieszka 88% ludności (2003); największe m.: Caracas, Maracaibo i Valencia (powyżej 1,5 mln mieszk.), Barquisimeto, Ciudad Guayana, Maracay i Petare (powyżej 0,5 mln mieszk., 2003); spośród ludności zawodowo czynnej 8% pracuje w rolnictwie i leśnictwie, 17% — w przemyśle, budownictwie i górnictwie, pozostali w usługach (2002); bezrobocie 12,2% (2005).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia