Waliszewski Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Waliszewski Kazimierz, ur. 19 XI 1849, Gole (Kujawy), zm. 1934, Paryż,
historyk, edytor źródeł;
po 1884 we Francji; badacz dziejów XVII–XVIII w., krytykował lojalizm i pesymizm krak. szkoły hist. — Polska i Europa w drugiej połowie XVIII wieku (1890); gł. prace: Potoccy i Czartoryscy. Walka stronnictw... 1734–1754 (t. 1 1887), Polsko-francuskie stosunki w XVII wieku. 1644–67... (1889), Z dziejów XVIII wieku (1892), Lettérature russe (1900), La crise revolutionnaire 1584–1614 (1906), także poczytne biografie (w języku fr.) o Katarzynie II, królowej Marysieńce Sobieskiej oraz o carach: Iwanie IV Groźnym, Piotrze I Wielkim, Aleksandrze I Romanowie i cesarzowej Elżbiecie Piotrowej; wydał: Archiwum spraw zagranicznych francuskie do dziejów Jana Trzeciego (t. 1–3 1879–84), Listy Katarzyny z Potockich Kossakowskiej... (1883), Korespondencja ks. Karola Stanisława Radziwiłła... (1888), Ostatni poseł Polski do Porty Ottomańskiej. Akta legacji stambulskiej Franciszka Piotra Potockiego (t. 1–2 1894).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia