Voigta zjawisko
 
Encyklopedia PWN
Voigta zjawisko
[z. fokta],
fiz. podwójne załamanie światła spolaryzowanego liniowo przechodzącego przez parę lub gaz, wywołane zewn. polem magnet. prostopadłym do kierunku światła (dwójłomność magnet.);
zachodzi wskutek różnicy współczynnika załamania ośr. dla fal spolaryzowanych prostopadle i równolegle do kierunku pola; odkryte przez fizyka niem. W. Voigta (1850–1919). Zjawiskiem Voigta jest też często nazywana dwójłomność magnet. występująca w ciałach stałych (półprzewodnikach, magnetykach), przy czym w ciałach tych przebieg zjawiska zależy od zorientowania pola magnet. względem osi krystalograf. kryształu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia