Uniwersytet Rzeszowski
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Rzeszowski,
państw. szkoła wyższa,
utworzony 2001 z połączenia WSP w Rzeszowie, Uniw. im. Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akad. Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie; ma 11 wydziałów: biol.-roln., ekonomii, filol., mat.-przyr., med., pedag.-artyst., prawa i administracji, socjol.-hist., sztuki, wychowania fiz., zamiejscowy wydział biotechnologii oraz Międzywydziałowy Inst. Filozofii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia