Tybetańczycy
 
Encyklopedia PWN
Tybetańczycy,
rdzenni mieszkańcy Tybetu, mieszkają także w Indiach, Nepalu, Bhutanie;
ok. 6,5 mln; język tybetański; od VII w. wyznają buddyzm tybet.; zajmują się rolnictwem, część — koczowniczym lub półkoczowniczym pasterstwem; przed chiń. aneksją Tybetu (1951) byli społeczeństwem stanowym, złożonym z mnichów (ok. 20% ludności), arystokracji oraz warstw kupców, rolników i koczowniczych pasterzy; rozwinięta sztuka, m.in. jubilerstwo, malarstwo i rzeźba religijna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia