Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (TZSP),
organizacja skupiająca miłośników sztuki i artystów pol., działająca 1860–1939 w Warszawie;
od 1900 we własnym gmachu (wg projektu S. Szyllera) przy obecnym pl. Małachowskiego; zał. byli m.in.: W. Gerson, A. Schouppe, M. Olszyński; TZSP miało na celu popularyzację sztuki pol. oraz niesienie pomocy artystom (zwłaszcza początkującym); urządzało wystawy, m.in. od 1904 — salony doroczne; zgromadziło bogatą kolekcję sztuki pol. (ob. w Muzeum Nar. w Warszawie), wydawało publikacje, ułatwiało sprzedaż dzieł sztuki, fundowało stypendia i organizowało konkursy. TZSP odegrało pozytywną rolę w czasie zaborów, w okresie międzywojennym popierało konserwatywne kierunki artyst., co doprowadziło do oderwania się od niego większości wybitnych artystów, którzy skupili się wokół Instytutu Propagandy Sztuki; działalność TZSP została zawieszona 1940, wznowiona — 1990 (Tow. Zachęty Sztuk Pięknych przy Galerii Zachęta); prowadzi akcje oświatowe, organizuje spotkania i wydaje publikacje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia