Instytut Propagandy Sztuki
 
Encyklopedia PWN
Instytut Propagandy Sztuki (IPS),
(IPS), instytucja artyst., utworzona w celu upowszechniania sztuki, działająca 1930–39 w Warszawie;
inicjatywa jego stworzenia narodziła się w kręgu plastyków i historyków sztuki (m.in.: W. Jastrzębowski, W. Skoczylas, K. Stryjeński, M. Treter, J. Warchałowski); Instytut Propagandy Sztuki prowadził ożywioną działalność w dziedzinie upowszechniania sztuki, zwłaszcza współcz. (włącznie z ówczesną sztuką awangardową, w przeciwieństwie do konserwatywnej Zachęty). Instytut organizował doroczne salony (przegląd bieżącej plastyki), wystawy ugrupowań artyst., retrospektywne wystawy indywidualne, wystawy sztuki dawnej i obcej, odczyty; także działalność na prowincji, wystawy sztuki pol. za granicą; odegrał istotną rolę w życiu artyst. Warszawy; organem Instytutu Propagandy Sztuki było czasopismo „Nike”; dyrektorami byli m.in. K. Stryjeński i J. Starzyński; istniał do 1939.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia