Treter Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Treter Mieczysław, ur. 2 VIII 1883, Kraków, zm. 25 X 1943, Warszawa,
historyk sztuki;
1917–18 wykładowca uniw. w Kijowie, 1920–22 — Politechniki Lwow. i 1925–27 — Uniw. Lwow.; 1918–22 kustosz Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie; 1922–24 dyr. Państw. Zbiorów Sztuki w Warszawie; współzałożyciel Inst. Propagandy Sztuki; publikacje o sztuce pol. XIX i XX w., m.in. Matejko... (1939); redaktor serii «Monografie Artystyczne».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia