Towarzystwo Naukowe im. T. Szewczenki
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Naukowe im. T. Szewczenki, ukr. Naukowe towarystwo im. T. Szewczenka,
ukr. stowarzyszenie nauk., zał. 1873 we Lwowie jako towarzystwo literackie pod nazwą Tow. im. Szewczenki (Towarystwo im. Szewczenka), od 1892 stowarzyszenie nauk., zorganizowane na wzór krak. AU;
istniało do 1940, reaktywowane 1947 na emigracji; pierwszy prezes — M. Hruszewski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia