Telekomunikacja Polska SA — Centrum Usług Satelitarnych „TP SAT”
 
Encyklopedia PWN
Telekomunikacja Polska SA — Centrum Usług Satelitarnych „TP SAT”, TP SAT,
zespół satelitarnych stacji naziemnych w Psarach-Kątach (k. Kielc), świadczący usługi łączności satelitarnej odbiorcom krajowym i zagranicznym (radiokomunikacja);
2010 zakończyła się eksploatacja przez TP SAT stacji systemów: Intelsat (3 anteny), Inmarsat (2 anteny), EUTELSAT (1 antena) i Intersputnik (1 antena). Działalność TP SAT polegała gł. na realizacji, za pośrednictwem satelitów telekomunik. tych systemów, ruchu telekomunik. w publicznych sieciach telekomunik., konserwacji i utrzymaniu techn. obiektów łączności satelitarnej i na pełnieniu funkcji operatorskich dla podmiotów niemających koncesji telekomunik.; zajmowała się się organizacją i obsługą sieci klientów w ramach systemu (sieci) VSAT (ang. Very Small Aperture Terminal), a także oferowała łącza typu SCPC (ang. Single Channel per Carrier), przeznaczone dla połączenia dwóch dowolnie zlokalizowanych terminali; realizowałą usługi zapewniające przekaz telefoniczny, teleksowy, transmisję danych i faksów (w tym m.in. łączność „na ratunek”) pomiędzy terminalami ruchomymi mor. i lądowymi a siecią publiczną. Centrum było wyposażone w nowoczesne przyrządy kontrolne i pomiarowe, własny system zasilania energ., rezerwowalne linie radiowe i łącza światłowodowe do central międzynarodowych. TP SAT uczestniczyło w trwających na całym świecie intensywnych pracach wdrożeniowych dotyczących satelitarnych systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu (zwłaszcza na terenach o słabej telekomunik. infrastrukturze naziemnej bądź w ogóle takiej infrastruktury pozbawionych.), a także satelitarnych systemów łączności osobistej
TP SAT była samodzielną jednostką organizacyjną Telekomunikacji Polskiej SA, podlegającą bezpośrednio Członkowi Zarządu TP SA ds. Techniki. Do działalności TP SAT należało inwestowanie i zarządzanie kapitałowymi udziałami TP w międzynar. organizacjach i spółkach łączności satelitarnej oraz wypełnianie roli sygnatariusza bądź udziałowca tych organizacji.
TP SAT powstała 1974 jako Naziemna Stacja Łączności Satelitarnej systemu Intersputnik z siedzibą w Psarach k. Kielc; po zbudowaniu kolejnych stacji naziemnych powstało Naziemne Centrum Łączności Satelitarnej (1986–88), później przyjmujące kolejno nazwy: PPTT Centrum Łączności Satelitarnej (1988–92), TP SA Centrum Łączności Satelitarnej (1992–96), TP SA Centrum Usług Satelitarnych (1996–2000), T.P.SA — C.U.S. „TP SAT” 2000–10. Lokalizację pierwszej w Polsce stacji łączności satelitarnej w Psarach w Dolinie Wilkowskiej wybrano gł. ze względu na położenie geogr. i geol. (skaliste podłoże ułatwiało wznoszenie konstrukcji żelbetowych), a także na niski poziom zakłóceń radioelektr. oraz fakt, że nie przebiega tamtędy żaden korytarz powietrzny.
Wiesław Dzierżak
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia