Eutelsat
 
Encyklopedia PWN
Eutelsat Wymowa, ang. European Telecommunications Satellite Organization Wymowa, Europejska Organizacja Łączności Satelitarnej,
międzynar. organizacja z siedzibą w Paryżu, zał. 1977, której gł. zadaniem jest kierowanie eur. systemem radiokomunikacji satelitarnej Eutelsat oraz inicjowanie prac badawczych w tej dziedzinie.
System obejmuje teren Europy oraz niektóre terytoria Afryki i Azji; jest wykorzystywany gł. do nadawania programów telewizyjnych i radiowych, transmisji sygnałów dźwiękowych (gł. rozmów telefonicznych) i danych oraz do śledzenia pojazdów (EUTELTRACS); w ostatnim czasie usługi świadczone przez EUTELSAT poszerzają się o Internet i usługi multimedialne. System opiera się (2005) na wykorzystaniu ok. 20 własnych satelitów geostacjonarnych, m.in.: EUTELSAT 2, Hot Bird, Atlantic Bird-2, Atlantic Bird-3, Eurobird, SESAT-1, EUTELSAT W, e-Bird (przeznaczony do szerokopasmowej transmisji danych), oraz 5 dzierżawionych: amer. Telstar, ros. Express A3 i Express AM 22 (SESAT-2), fr. Telecom, wł. Atlantic Bird-1; satelity te są rozmieszczone na kilkunastu pozycjach orbity geostacjonarnej (od 15°W do 70,5°E). W łączach systemu EUTELSAT wykorzystuje się podpasmo Ku fal radiowych (w łączu Ziemia–satelita częst. ok. 14 GHz, w łączu satelita–Ziemia — 11 GHz). Polska przystąpiła 1992 do EUTELSAT-u i od 1993 eksploatuje stacje naziemne systemu w Psarach-Kątach i Porębach Leśnych k. Warszawy oraz kilkaset terminali z małą anteną (VSAT) rozlokowanych w całej Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia