Tanzania. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Tanzania. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1977 (modyfikowana, m.in. 1995) Tanzania jest republiką, z prezydentem, wybierany na 5 lat w wyborach powszechnych, jako głową państwa. Akt unii gwarantuje, że jeśli prezydent pochodzi z Tanganiki, wiceprezydent musi pochodzić z Zanzibaru (lub odwrotnie). Władzę ustawodawczą sprawuje 324-osobowe (liczba zmienna) Zgromadzenie Narodowe, o 5-letniej kadencji, zajmujące się sprawami dotyczącymi całej republiki oraz jej lądowej części — Tanganiki. Parlament wyłoniony 2005 składa się z posłów z bezpośrednich (232, w tym 50 z Zanzibaru), mianowanych przez prezydenta (10), przedstawicieli zanzibarskiej Izby Reprezentantów (5) lub wchodzących z urzędu (2). Dodatkowych 75 miejsc przeznaczono dla kobiet. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez prezydenta spośród członków parlamentu.
Szeroką autonomię i własną konstytucję (obecna z 1985) posiada Zanzibar. Pochodząca z wyborów powszechnych 81-osobowa Izba Reprezentantów (w tym 50 z wyborów powszechnych) pełni funkcje ustawodawcze. Władzę wykonawczą w zakresie wewnętrznych spraw Zanzibaru sprawuje Najwyższa Rada Rewolucyjna Zanzibaru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia