Tanzania. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Tanzania. Ludność.
Około 95% ludności Tanzanii stanowią ludy Bantu (Njamwezi–Sukuma, Hehe, Makonde, Bena); ponadto Tanzanię zamieszkują plemiona nilockie (gł. Masajowie) i kuszyckie; niewielkie grupy Indusów, Arabów, Europejczyków (gł. Brytyjczyków) na nadbrzeżnych obszarach Tanzanii i wysp. Przewaga chrześcijan różnych odłamów (44% ludności, 1998) i muzułmanów (33%); ponadto animiści (ok. 19%), hinduiści. Przyrost naturalny, bardzo wysoki w latach 90. XX w. (ponad 34‰), stopniowo maleje — 21,4‰ (2006); średnia długość życia 45 lat dla mężczyzn i 46 lat dla kobiet; społeczeństwo b. młode, 43,7% w wieku poniżej 15 lat; średnia gęstość zaludnienia 38 osób na km2 (2004); najgęściej zaludnione tereny północne, wybrzeża i wyspy; w miastach mieszka 23% ludności (2002); gł. m.: Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma, Tanga, Zanzibar.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia