Tajna Organizacja Wojskowa
 
Encyklopedia PWN
Tajna Organizacja Wojskowa (TOW),
konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona IX 1939 w Stanisławowie (ob. Iwano-Frankowsk) na podstawie decyzji szefa sztabu Nacz. Wodza gen. W. Stachiewicza;
pocz. pod nazwą Lotne Oddziały Bojowe; powstała wykorzystując organizację tzw. dywersji pozafrontowej, przygotowywanej przed wybuchem wojny przez Oddział II Sztabu Gł. WP; komendant gł.: pułkownik J. Mazurkiewicz („Zagłoba”, „Radosław”), organizator TOW i pełnomocnik komendanta gł.: porucznika W. Milianowski („Tallinn”); siedziba gł.: Budapeszt (do VI 1940), następnie Warszawa; działała gł. w środkowej Polsce (okręgi: Warszawa-miasto, Warszawa-woj., radom.-kiel., częstoch.); liczyła kilka tys. czł.; TOW prowadziła wywiad, dywersję i sabotaż oraz szkolenie czł. w zakresie technik konspiracji i dywersji, zajmowała się też produkcją materiałów wybuchowych; współpracowała ze Związkiem Odwetu ZWZ; III 1943 jej pion wojsk. wcielono do Kierownictwa Dywersji AK, a pion cywilny zachował samodzielność.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia