Tajna Organizacja Nauczycielska
 
Encyklopedia PWN
Tajna Organizacja Nauczycielska (TON),
organizacja konspiracyjna utworzona X 1939 przez działaczy ZNP;
działała gł. na obszarze GG (okręgi: Warszawa-miasto, warsz., krak., kiel., lubel.); powołano także ogniwa organizacyjne dla obszarów włączonych do III Rzeszy (zarząd okręgu poznańskiego z siedzibą w Warszawie); na pozostałych terenach Polski lokalne organizacje nauczycieli zachowały samodzielność; TON wspierała tajne nauczanie, dążyła do scalenia lokalnych organizacji, organizowała opiekę nad nauczycielami i ich rodzinami, gromadziła i wydawała podręczniki szkolne (Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”); działacze TON kierowali Dep. Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP na Kraj i podległymi mu ogniwami terenowymi; IV 1945 kierownictwo organizacji po zawarciu porozumienia z min. oświaty Rządu Tymczasowego wznowiło jawną działalność ZNP; gł. działacze: Z. Nowicki (przedwojenny prezes ZNP), Cz. Wycech, K. Maj, W. Tułodziecki, T. Wojeński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia