Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 
Encyklopedia PWN
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP),
wyższa szkoła techn. w Warszawie, kształcąca oficerów pożarnictwa oraz inżynierów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego (obrony cywilnej), prowadząca też prace nauk.-badawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
powstała 1939 jako Centralny Ośr. Wyszkolenia Pożarniczego, 1940–54 była ośr. kursów dla pracowników pożarnictwa,1955–59 policealną Szkołą Oficerów Pożarnictwa, od 1971 — Wyższą Oficerską Szkołą Pożarniczą, od 1982 pod obecną nazwą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia