Strelau Jan
 
Encyklopedia PWN
Strelau Jan, ur. 30 V 1931, Gdańsk,
psycholog;
od 1976 profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1968 kier. zespołu, a od 1984 katedry psychologii różnic indywidualnych), 1993–2001 także Uniw. Śląskiego i od 1997 Szkoły Wyższej Psychologii Społ. w Warszawie; od 1986 czł. PAN (2003–06 wiceprezes), od 1989 Europejskiej Akad. Nauk; współzał.: European Association of Personality Psychology (1984–88 przewodniczący), International Society for the Study of Individual Differences (1993–95 przewodniczący); od 1992 czł. zarządu International Union of Psychological Science; badania gł. nad temperamentem, jego funkcją regulacyjną w zachowaniu człowieka oraz rolą w rozwoju osobowości; gł. prace: Temperament i typ układu nerwowego (1969), Temperament, osobowość, działanie (1983, wyd. pol. 1985), O inteligencji człowieka (1987), Psychologia temperamentu (1998), Psychologia różnic indywidualnych (2002).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia