Straż Praw
 
Encyklopedia PWN
Straż Praw,
najwyższy organ władzy wykonawczej (Rada Ministrów) ustanowiony przez Konstytucję 3 maja 1791;
składała się z: króla jako przewodniczącego i szefa rządu, prymasa, 5 ministrów (policji, pieczęci, interesów zagr., wojny i skarbu) oraz następcy tronu i marszałka sejmu (obaj bez prawa głosu); ministrów do Straży Praw powoływał król spośród wszystkich ministrów (16) na sejmie; sejm mógł od razu wyrazić wotum nieufności w stosunku do nie odpowiadającego mu ministra, mógł zażądać dymisji ministra większością 2/3 głosów obu izb; był to pierwszy na świecie ustawowy system rządów parlamentarnych; każdy akt król. był wyd. po dyskusji w Straży Praw i po uzyskaniu kontrasygnaty odpowiadającego za akt ministra; Straż Praw stała na czele administracji i podlegały jej komisje wielkie (Policji, Wojska, Skarbu i Edukacji Nar.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia