Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, ang. Association of South East Asian Nations (ASEAN),
organizacja państw azjatyckich, założona 1967 przez Filipiny, Indonezję, Malezję, Singapur i Tajlandię, w celu zacieśnienia współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej i politycznej;
1984 członkiem ASEAN został Sułtanat Brunei; do zakończenia zimnej wojny (1991) ASEAN tworzyły państwa o reżimach antykomunistycznych; następnie przyłączyły się postkomunistyczne państwa regionu: Wietnam (1995), Laos (1997), Kambodża (1999), a także Birma (1997); obecnie pierwszoplanowe znaczenie ma współpraca gospodarcza między państwami członkowskimi (od 1992 służy temu m.in. strefa wolnego handlu: ASEAN Free Trade Area, AFTA); duże znaczenie mają także kontakty ASEAN z krajami i organizacjami spoza regionu: od 1989 organizacja należy do Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku, a od 1996 uczestniczy razem z państwami UE, Chinami, Japonią i Koreą Południową w Spotkaniach Azji i Europy (Asia-Europe Meeting, ASEM); od połowy lat 90. sprawy bezpieczeństwa regionalnego są omawiane na Regionalnym Forum ASEAN (ASEAN Regional Forum, ARF), w którym uczestniczy m.in. UE; koordynacja działań organizacji odbywa się na spotkaniach premierów (odbywane nieregularnie) oraz ministrów spraw zagranicznych (coroczne); stałym organem ASEAN jest Sekretariat, kierowany przez sekretarza generalnego o 5-letniej kadencji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia