Stocznia Szczecińska SA
 
Encyklopedia PWN
Stocznia Szczecińska SA,
stocznia
powstała 1948 w wyniku odbudowy zniszczonych w 95% w czasie II wojny światowej niemieckiej stoczni Stettiner Oderwerke i Stettiner Vulcanwerke pod nazwą Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, z siedzibą w Szczecinie. W 1948 zwodowano w niej pierwszy zbudowany po wojnie polski statek ss Oliwa; w stoczni powstawały m.in.: rudowęglowce, masowce, drobnicowce, statki towarowo-pasażerskie, naukowo-badawcze, promy pasażersko-samochodowe, kontenerowce, a także wysoko specjalistyczne statki szpitale. Ośrodek strajków XII 1970 (grudniowy bunt robotniczy 1970) i VIII 1980; miejsce podpisania 30 VIII 1980 porozumienia między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym (MKS), kierowanym przez M. Jurczyka, a komisją rządową (porozumienia społeczne 1980–81 w Polsce). W 1991 została przekształcona w 1-osobową spółkę Skarbu Państwa, następnie 1992 sprywatyzowana; zaczęto realizować nową strategię rozwojową, polegającą na dywersyfikacji produkcji: 1999 powołano nową strukturę — grupę kapitałową Stocznia Szczecińska Porta Holding SA, w skład której weszło 28 firm zależnych (w tym Stocznia Szczecińska SA) i 1 stowarzyszona; wyodrębniono 3 grupy przedsiębiorstw: 1. skupia firmy pomocnicze, np. Porta Transport, Porta Info, Porta Hotele; 2. — firmy związane z przemysłem stoczniowym, np.: ZREMB, Stocznia „Ustka”, Stocznia „Odra”, czy Rybnickie Zakłady Okrętowe; 3. — firmy związane z sektorem paliwowym, np. Porta Petrol, Porta Trading. W 2000 sytuacja ekonomiczna Stoczni Szczecińskiej SA zaczęła się pogarszać i 2001 stocznia przyniosła stratę w wysokości 97,9 mln zł; 27 VI 2002 Zarząd Stoczni podjął decyzję o całkowitym zaprzestaniu działalności; 29 VII 2002 Sąd Rejonowy ogłosił upadłość Stoczni Szczecińskiej SA i Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA; Agencja Rozwoju Przemysłu przejęła od Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA spółkę Allround Ship Service, która 17 VII 2002 przyjęła nazwę Stocznia Szczecińska Nova Sp. z o.o. i kontynuuje zobowiązania Stoczni Szczecińskiej SA w dziedzinie budowy statków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia