Sri Lanka. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Sri Lanka. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1978 (poprawki 1988) Sri Lanka jest republiką, na czele państwa stoi prezydent wybierany na 6 lat w wyborach powszechnych, o szerokich uprawnieniach ustawodawczych i wykonawczych. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament o 6-letniej kadencji (225 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych). Władza wykonawcza należy do prezydenta i rządu, na którego czele stoi premier. Premier i ministrowie są powoływani przez prezydenta spośród członków parlamentu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia