Delft

Encyklopedia PWN

m. w zachodniej Holandii, w prow. Holandia Południowa, nad rz. Schie, w zespole miejskim Hagi.
rzem. artyst. termin przyjęty na określenie fajansowych wyrobów użytkowych i dekoracyjnych, produkowanych od ok. 1600 w różnych ośrodkach ceramicznych Holandii, m.in. (od ok. 1650) w Delft.
Vermeer
[wərṃ:r]
Jan (Joannes, Johannes) van Delft Wymowa, ur. przed 31 X 1632 (data chrztu), Delft, zm. przed 16 XII 1675 (data pogrzebu), tamże,
malarz holenderski, autor Dziewczyny z perłą.
Bramer Leonaert, ur. 24 XII 1596, Delft, zm. 1674, tamże,
holenderski malarz i rysownik;
Fabritius
[fabrịciüs]
Carel Wymowa, ur. przed 27 II 1622 (data chrztu), Middenbeemster, zm. przed 12 X 1654, Delft,
brat Barenda, malarz holenderski;
malarz i grafik; działał 1483–98 w Delft; nazwany od tytułu ołtarza Marii z Dzieciątkiem wśród świętych dziewic (Virgo inter Virgines ok. 1495);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia