Secret Intelligence Service
 
Encyklopedia PWN
Secret Intelligence Service
[sị:krət ıntẹlıdżəns sə̣:rwıs]
(SIS), pot. MI6, Tajna Służba Wywiadowcza,
bryt. agencja wywiadu; zał. 1912,
podlega MSZ; gromadzi, analizuje i dostarcza władzom państw. Wielkiej Brytanii informacje dotyczące obcych państw, prowadzi też szpiegostwo zagraniczne oraz tajne interwencje; w czasie II wojny światowej działająca w jej ramach służba kryptologiczna (ośr. w Bletchley Park) dokonywała stałej deszyfracji depesz niem. Enigmy; w latach 50. i 60. ucieczki 3 pracowników SIS do ZSRR (m.in. K. Philby’ego) ujawniły działanie od lat 30. w jej centrali informatorów sowieckich; jej szefowie (kryptonim „C”) m.in.: 1922–39 H. Sinclair, 1939–51 S.G. Menzies; 1992 po raz pierwszy ujawniono nazwisko aktualnego szefa SIS (C. McColl).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia