Security Service
 
Encyklopedia PWN
Security Service
[sıkjụərəti sə̣:rwıs],
pot. MI5, Służba Bezpieczeństwa,
bryt. służba kontrwywiadu i bezpieczeństwa wewn.;
zał. 1909 w celu zwalczania szpiegów niem., podlega MSW; jest uprawniona do prowadzenia dochodzeń w sprawie każdej osoby, organizacji lub ruchu, mogących zagrozić bezpieczeństwu nar.; jej funkcjonariusze nie są ujawniani: dokonuje aresztowań oraz przedstawia materiały organom wymiaru sprawiedliwości za pośrednictwem wydziału specjalnego policji; dyrektorzy generalni (kryptonim „K”) m.in.: 1909–40 V. Kell, 1940–46 D. Petri; 1991 po raz pierwszy ujawniono nazwisko aktualnego dyrektora generalnego (S. Rimington).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia