Sahara Zachodnia
 
Sahara Zachodnia
ok. 1000 p.n.e.
osiedlanie się berberskich Sanhadża
VIII–X w. n.e.
pod panowaniem plemion Zanata
XI–poł. XII w.
pod panowaniem Almorawidów
XII–XIII w.
pod panowaniem Almohadów
XIII–XV w.
pod panowaniem Marynidów
poł. XIV w.
przybycie Portugalczyków
koniec XV w.
ekspansja hiszpańska
od 1885
protektorat hiszpański
1900, 1903 i 1912
porozumienia o utworzeniu kolonii Hiszpańska Afryka Zachodnia
1923–34 i 1956–58
powstania antykolonialne
od 1958
hiszpańska prowincja zamorska
1963
odkrycie bogatych złóż fosforytów
1973
utworzenie w Algierze Frontu Polisario
1976
podział kraju między Maroko i Mauretanię
1976
proklamowanie powstania Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej
1979
marokańska aneksja całej Republiki
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia