Ryt
 
Encyklopedia PWN
Ryt, Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików „Ryt”,
ugrupowanie artystyczne, działające w Warszawie 1925–39;
zał. przez profesorów ASP, W. Skoczylasa i L. Gardowskiego oraz ich uczniów; czł.: E. Bartłomiejczyk, T. Cieślewski (mł.), W. Goryńska, M. Jurgielewicz, B. Krasnodębska, T. Kulisiewicz, E. Manteuffel, S. Mrożewski, S. Ostoja-Chrostowski, M. Sopoćko, L. Tyrowicz i in.; celem Rytu było osiągnięcie doskonałości warsztatu, zwłaszcza drzeworytniczego, na którym szczególnie skupiały się zainteresowania członków Rytu; od 1926 Ryt organizował wiele wystaw, brał udział w wystawach zagranicznych; odniósł sukcesy na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (1929) i Międzynar. Wystawie Drzeworytu w Warszawie (1933); organizując prelekcje i subskrypcje grafiki Rytu dążył do popularyzacji tego gat. sztuki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia