Manteuffel Edward
 
Encyklopedia PWN
czł. stowarzyszenia RytKoła Artystów Grafików Reklamowych; współtwórca zespołu autorów podpisujących się sygnaturą MEWA (z A. Wajwódem i S.J. Hładki-Wajwód); zajmował się drzeworytem i różnymi formami sztuki użytkowej; 1937 otrzymał złoty medal na Międzynar. Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu; zamordowany przez NKWD.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia