Manteuffel Edward
 
Encyklopedia PWN
Manteuffel Edward, E. Manteuffel-Szoege, ur. 5 VII 1908, Rzeżyca (Łotwa), zm. 1940, ZSRR,
brat Leona i Tadeusza, mąż Wandy Zawidzkiej-Manteuffel, grafik;
czł. stowarzyszenia RytKoła Artystów Grafików Reklamowych; współtwórca zespołu autorów podpisujących się sygnaturą MEWA (z A. Wajwódem i S.J. Hładki-Wajwód); zajmował się drzeworytem i różnymi formami sztuki użytkowej; 1937 otrzymał złoty medal na Międzynar. Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu; zamordowany przez NKWD.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia