Ruch Sił Zbrojnych
 
Encyklopedia PWN
Ruch Sił Zbrojnych, Movimento das Forças Armadas (MFA), Ruch Kapitanów,
ruch wojskowych portugalskich, powstały 1973;
tajny, gromadził gł. młodszych oficerów kryt. wobec warunków służby wojsk. i kontynuowania wojen w koloniach; niejednolity pod względem poglądów społ. i polit., uznał konieczność demokratyzacji Portugalii i dekolonizacji; 25 IV 1974 dokonał przewrotu (tzw. rewolucja goździków) i obalił dyktaturę M. Caetano; powierzył władzę Kom. Ocalenia Nar. i objął nadzór nad funkcjonowaniem organów państwa; ścierały się w nim nurty: liberalno-demokr., socjalist., komunist., ultralewicowy; od VII 1974 dominował w rządzie. Przewagę w MFA uzyskały nurty lewicowe, a zwłaszcza komunist. (z premierem pułkownikiem V. Gonçalvesem); III 1975 MFA wyłonił Radę Rewolucji, sprawującą najwyższą władzę w państwie; pogłębił się konflikt wewn. między socjalistami (E. Melo Antunes), ultralewicą (O. Saraiva de Carvalho, koncepcja tworzenia komitetów robotniczych i żołnierskich) i komunistami; po fiasku zamachu ultralewicy (25 XI 1975) gł. rolę w MFA odgrywały siły umiarkowane; rozpoczął się spadek jego znaczenia na korzyść sił cywilnych; 1976–82 Rada Rewolucji stanowiła ciało doradcze prezydenta, nastąpiła dezintegracja MFA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia