Rössen kultura
 
Encyklopedia PWN
Rössen kultura,
archeol. kultura kręgu późnonaddunajskiego dominująca w środkowym neolicie na terenie Niemiec, między środkowym Renem a środkową Łabą, datowana na 2. poł. IV tysiąclecia p.n.e.;
powstała w wyniku oddziaływań kultury lendzielskiej na miejscowe podłoże kultury ceramiki wstęgowej kłutej i grupy epimezolityczne; osady otwarte, z wielkimi domostwami i trapezowatymi oraz małymi i średnimi domami prostokątnymi o konstrukcji słupowej z paleniskami, niekiedy ściankami działowymi wewnątrz; na rozległych cmentarzyskach pochówki szkieletowe w grobach jamowych płaskich, czasami pochówki ciałopalne; gospodarka roln.-hod.; nazwa kultury od cmentarzyska Rössen k. Halle (Niemcy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia