Republika Środkowoafrykańska. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Republika Środkowoafrykańska. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2004 głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 6-letnią (z prawem jednej reelekcji). Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament — Zgromadzenie Narodowe, liczący 109 deputowanych, wyłanianych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą pełni rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia