Republika Środkowoafrykańska. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Republika Środkowoafrykańska. Gospodarka.
Republika Środkowoafrykańska jest krajem słabo rozwiniętym; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 700 dolarów USA (2007). Rozwój gospodarki hamuje niestabilna sytuacja polityczna, brak wykwalifikowanej siły roboczej, słaba infrastruktura transportowa, korupcja, rozwinięta szara strefa, przemyt (głównie diamentów). Znaczne uzależnienie od pomocy zagranicznej, głównie Francji.
Przemysł. Surowce miner. słabo rozpoznane, największe znaczenie ma wydobycie diamentów na zachodzie i południowym zachodzie (353 tys. karatów, 2004) i złota (duże wahania: 191 kg — 1991, 24 kg — 1998, 10 kg — 2004); eksploatację bogatych złóż rud uranu (w Bakouma na południowym wschodzie) hamuje spadek cen tego surowca na rynku świat.; produkcja energii elektr. 127 mln kW·h (2004), gł. z hydroelektrowni; przemysł przetwórczy wytwarza ok. 5% produktu krajowego brutto i obejmuje gł. przetwórstwo produktów rolnych, przemysł skórz.-obuwn., włók., drzewny; ponadto zakłady montażu rowerów i motorowerów, produkcji mydła, remontowo-mechaniczne.
Rolnictwo. Podstawą gospodarki jest tradycyjne rolnictwo — wytwarza ok. 55% produktu krajowego brutto, zatrudnia ok. 65% ludności zawodowo czynnej; gł. uprawy żywieniowe: maniok (zbiory 563 tys. t — 2004), jams (350 tys. t), orzeszki ziemne, banany, kukurydza, proso i sorgo; na eksport uprawia się bawełnę, kawowca i tytoń; zbiory są narażone na susze i zniszczenie przez szarańczę; rośnie znaczenie pasterstwa bydła (3,4 mln sztuk) i kóz (3,1 mln) na obszarach, gdzie nie występuje mucha tse-tse (gł. na północy); eksploatacja lasów (2,8 mln m3, 2003) w południowej części kraju.
Transport i łączność. Sieć komunik. jest niedostatecznie rozwinięta; linii kol. brak; z 23,8 tys. km dróg kołowych tylko ok. 3% km ma nawierzchnię utwardzoną, w tym część transafryk. szlaku z Lagos (Nigeria) do Mombasy (Kenia); w porze wilgotnej wiele dróg jest nieprzejezdnych; duże znaczenie ma żegluga śródlądowa na rz. Ubangi (transport towarów z Brazzaville i dalej do portu Pointe-Noire w Kongo). Międzynarodowy port lotniczy w Bangi; lokalne lotniska i lądowiska (ok. 50). Łączność zapewniona w stopniu podstawowym; 10 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 60 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 131 mln dol. USA, importu 206 mln dol. USA; wywóz gł. diamentów (ok. 45% wartości eksportu), drewna, kawy, bawełny; import żywności, odzieży, produktów naft., maszyn; gł. partnerzy handl.: Belgia, Francja, Holandia, Kamerun.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia