Republika Francuska
 
Encyklopedia PWN
Republika Francuska,
oficjalna nazwa państwa fr.;
w historii Francji wyróżnia się 5 republik: I Republika: proklamowana 22 IX 1792 przez Konwent Narodowy, 18 V 1804 zniesiona ustawą przekazującą pełnię władzy Napoleonowi I jako cesarzowi; II Republika: ogłoszona 25 II 1848 po detronizacji Ludwika Filipa I (rewolucja lutowa we Francji), 2 XII 1852 zniesiona na mocy dekretu ustanawiającego II Cesarstwo (Napoleon III); III Republika: ogłoszona 4 IX 1870 przez tymczasowy Rząd Obrony Nar. w czasie rewolucji wrześniowej we Francji, 10 VII 1940, po klęsce Francji, zastąpiona przez organizm państw. zw. État Français; IV Republika: powstała 3 VI 1944 (ostatecznie ustanowiona na mocy konstytucji 1946), 5 X 1958 przestała istnieć po ponownym dojściu do władzy gen. Ch. de Gaulle’a; V Republika: zapoczątkowana przyjęciem poprzez referendum 4 X 1958 nowej konstytucji, przyznającej znaczne prerogatywy prezydentowi i ograniczającej uprawnienia parlamentu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia