Proletkult
 
Encyklopedia PWN
Proletkult, Proletarskaja kultura,
masowa sowiecka organizacja kult.-oświat.;
dążyła do stworzenia modelu „czystej” kultury proletariackiej, związanej z działalnością produkcyjną proletariatu przem. Działała 1917–32 (ok. 400 tys. czł.) przez kluby, koła samokształceniowe i uniw. robotnicze; miała koła zagr., m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech; gł. teoretycy: A. Bogdanow, P. Lebiediew-Polanski, P. Kierżencew; P. wydawał ok. 20 czasopism i organ teoret. „Proletarskaja kultura”; pod tą nazwą działała też 1918–20 grupa lit.; gł. przedstawiciele A. Gastiew, W. Aleksandrowski, M. Gierasimow, W. Kiriłłow; 1920 z P. wyodrębniła się grupa lit. Kuznica; krytykowany za separatyzm oraz likwidatorski stosunek do dorobku kult. przeszłości; 1923 Proletkult został podporządkowany Lud. Komisariatowi Oświaty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia