„Kultura Robotnicza”
 
Encyklopedia PWN
„Kultura Robotnicza”,
czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie II 1922–V 1923 przez Związek Organizacji Kult.-Oświat. „Kultura Robotnicza”, początkowo jako dwutygodnik, 1923 — tygodnik;
redaktor J. Hempel; legalny organ KPRP; głosiła program upowszechniania kultury proletariackiej, nawiązywała do koncepcji Proletkultu; współpracownicy m.in.: B. Jasieński, M. Braun, W. Broniewski, S.R. Stande, W. Wandurski; kontynuacją „K.R.” po 1923 była „Nowa Kultura”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia