Południowopodlaska, Nizina
 
Encyklopedia PWN
Południowopodlaska, Nizina,
wschodnia część Niz. Środkowopolskich, między Niz. Środkowomazowiecką na zachodzie a Polesiem Zachodnim na wschodzie;
pow. ok. 10,5 tys. km2; na północy sąsiaduje z Niz. Północnopodlaską, a na południu z Wyż. Lubelską; lekko falista, z ostańcami moren, ozów i kemów pochodzących z okresu zlodowacenia Warty; południowa część N.P. przecina dolina dolnego Wieprza; wysokość do 223 m (na północ od Kałuszyna); N.P. dzieli się na 8 mniejszych jednostek fizycznogeogr.; gł. m.: Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Łuków, Lubartów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia