Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”
 
Encyklopedia PWN
Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”, PSL „Solidarność”,
partia polit., zał. II 1990 przez część członków kół terenowych NSZZ RI „Solidarność”;
liczyło kilkanaście tys. członków, gł. w Małopolsce; przewodniczący J. Ślisz; stronnictwo odwoływało się do programu i dorobku PSL z 1945–47, Solidarności, do tradycji nar. i chrześc.; opowiadało się za gospodarką wolnorynkową opartą na własności prywatnej i za ustrojem państwa z podziałem władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą; popierało program przekształcania gospodarki kraju (plan L. Balcerowicza), ale domagało się jednocześnie pomocy państwa dla rolnictwa; 1992 przekształcone w Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia