Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 
Encyklopedia PWN
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC),
państw. jednostka organizacyjna zajmująca się badaniem (wg ustalonej procedury) wyrobów, procesów i usług oraz ich certyfikacją;
prowadzi też szkolenie kadr na potrzeby badań i certyfikacji; PCBC powstało 1994 na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji z 1993 (Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości); przy PCBC działa Rada ds. Badań i Certyfikacji (organ nadzorujący prace PCBC), w której skład wchodzą przedstawiciele m.in. organów administracji państw., Pol. Kom. Normalizacyjnego, organizacji gosp., nauk., techn. i społecznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia