Polski Rejon Narodowościowy im. Feliksa Dzierżyńskiego
 
Encyklopedia PWN
Polski Rejon Narodowościowy im. Feliksa Dzierżyńskiego, Dzierżyńszczyzna,
autonomiczna pol. jednostka terytorialna, utworzona 15 III 1932 w obwodzie mińskim Białoruskiej SRR z centrum adm. w m. Kojdanów (od 1933 Dzierżyńsk);
rejon liczył 45 tys. mieszk. (ok. 50% ogółu — Polacy), ok. 2 tys. km2 pow. (17 rad wiejskich); dzięki znacznym dotacjom podjęto wiele inwestycji infrastrukturalnych, rozbudowano sieć szkolną (m.in. 93 szkoły powszechne i 14 średnich); od 1935 autonomia Rejonu była ograniczana i 1938 został ostatecznie zlikwidowany; większość Polaków deportowano do Kazachstanu i na Syberię.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia