Polski Monopol Solny
 
Encyklopedia PWN
Polski Monopol Solny (PMS),
przedsiębiorstwo państwowe, istniejące od 1932 do 1. połowy lat 50.;
wyłączność państwa w zakresie sprzedaży soli z kopalni państwowych i prywatnych była źródłem dochodów skarbowych w dawnej Polsce (żupy krakowskie, żupy ruskie) i w okresie zaborów; w II RP monopol solny obowiązywał od 1925, a jego organem wykonawczym było Biuro Sprzedaży Soli przy Departamencie Akcyz i Monopolów w Ministerstwie Skarbu; 1932 utworzono przedsiębiorstwo PMS, które oprócz monopolu sprzedaży przejęło nadzór nad produkcją i importem soli; 1936–39 jego dochody stanowiły ok. 2% całości wpływów skarbowych; 1946 PMS przejął wszystkie kopalnie, z wyjątkiem warzelni soli w Ciechocinku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia