Polinezja Francuska. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Polinezja Francuska. Ustrój polityczny.
Od 2003 Polinezja ma status zbiorowości zamorskiej Francji, od 2004 z dodatkową nazwą kraju zamorskiego, podkreślającą bardzo szeroki zakres autonomii wewnętrznej. Na czele władz stoi prezydent Polinezji Francuskiej, wybierany na 5-letnią kadencję przez parlament. Wysoki Komisarz Republiki reprezentuje władze centralne i odpowiada za politykę zagraniczną, obronę i porządek publiczny. Władza ustawodawcza w zakresie spraw lokalnych należy do 57-osobowego Zgromadzenia Polinezji Francuskiej, wybieranego w głosowaniu powszechnym na 5 lat. Władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów, kierowana przez prezydenta, wybierana spośród członków Zgromadzenia Terytorialnego. We francuskim parlamencie Polinezję Francuską reprezentuje 1 senator i 2 deputowanych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia